www.akkc.be   Activiteiten      aangepast op 04/02/2020.

Kajakpolo - Kajakpolo in de club:
Kajakpolo Het huidige poloteam bestaat uit; ...
Voor resultaten van het seizoen, zie : http://www.vkkf.be/index.php/disciplines/polo/resultaten
Wil je meer weten over kajakpolo, klik hier.
Wanneer: In de winter in het zwembad, zie de kalender. Van zodra het buiten mogelijk is elke woensdag van 19:00 tot 21:00 uur en op zondag van 10:00 tot 12:00 uur. Deze uren kunnen door de ploeg worden aangepast indien nodig.

Varen op het Albertkanaal:
Albertkanaaloever Kajak en kano varen in clubverband : Elke zondag, 10:00 uur, vertrek aan het clublokaal voor een tocht op het Albertkanaal. Richting, afstand en snelheid zijn afhankelijk van het weer en de wensen van de deelnemers. Uitzondering: De reeds geplande activiteiten. Zie de kalender.
Voor meer info over afstanden en het Albertkanaal, klik hier.
Het Albertkanaal schrikt af: Menig kajakvaarder begint een tocht op het Albertkanaal met enige (koudwater)vrees. Reden hiervoor zijn ... lees meer

Ronde van Antwerpen: als toertocht of etappe wedstrijd
RVA grondplan met kilometeraanduidingen De Ronde van Antwerpen wordt jaarlijks door ons ingericht. Het is een tocht van ± 75 km, met vertrek aan het clublokaal AKKC. Via het Albertkanaal wordt naar Antwerpen gevaren, waar na een korte overdracht de tocht wordt verdergezet op de Schelde. Van Antwerpen, via de Schelde en de Rupel, wordt naar Niel (club KNRS) gevaren. De tocht gaat verder via de Rupel en de Nete naar Lier (clubs LKCA en KKCL). Nabij Lier worden de kajaks overgedragen naar het Netekanaal, later volgt nog een overdracht van het Netekanaal naar het Alberkanaal. Vanaf de laatste overdracht is het nog zeven kilometer om de tocht rond te maken. Aankomst aan het clublokaal AKKC.
Elk jaar wordt de Ronde van Antwerpen op een andere datum ingericht, afhankelijk van het getij op de Schelde. Het is uiteraard de bedoeling met de stroming mee te varen. Dit is mogelijk tot voorbij Lier, waarna op het Netekanaal wordt overgestapt.
Klik hier voor een fotografisch overzicht van het traject.
De Ronde van Antwerpen wordt vanaf 2009 in twee formules aangeboden, namelijk als toertocht, de reeds lang bekende formule, en als etape wedstrijd . . . lees meer

Powerzaal:
Powerzaal De club beschikt over een uitgeruste powerzaal, die toegankelijk is tijdens de openingsuren van het clublokaal. Momenteel wordt er enkel op woensdag (van 19:00 tot 22:00 uur) gebruik gemaakt van de powerzaal. Wenst u meer informatie over de geboden mogelijkheden kan u steeds contact opnemen met één van de bestuursleden.Info vanuit het VKKF :

Rivierreglementeringen in de Ardennen 2019-2020

De regeling voor dit winterseizoen kan je terugvinden via een link op onze VKKF-website naar: http://www.kbkv.be/riv-wal/index.nl.php onder Wallonië.
Hier kan je volgende documenten terugvinden:
- het nieuwe decreet van maart 2009 rond kajakken op onbevaarbare waterlopen in Wallonië
- de Franstalige tekst in verband met de derogaties in 2015-2016
- de lijst van de derogatierivieren

Enkele bemerkingen van Herman Struyf:
Het nieuwe decreet vervangt het vorige van 1994 volledig. Deze tekst is nuttig om bepaalde bepalingen van de derogaties te begrijpen.

Het tweede document bevat de artikels van de nieuwe derogatie: erg grondig uitpluizen is de boodschap, zeker wat het varen in de zomer op derogatiebeken betreft, de uurregeling is door extreem zware druk van de vissers uiterst complex geworden.

Een derde tekst zijn de bijlagen, met hier en daar een paar niveau-aanpassingen.

De problemen met de vissersfederatie groeit erg aan en de boven-Lesse met de zijbeken wordt in de toekomst méér dan tevoren een punt van zware discussies. (let op het nieuwe instappunt voor dit seizoen) Mag ik de clubverantwoordelijken vragen om er op toe te zien dat de gebruikers van derogaties allemaal die driekleursticker op hun boot plakken...
Laten we a.u.b. rekening houden met de moeilijkheden en ons gedragen zoals het hoort, dit is fatsoenlijk parkeren bij de instap- en uitstapplaatsen, niet in het water laten glijden van op de straat...


Links ivm medisch verantwoord sporten

Onderzoek wijst uit dat steeds meer mensen de sportmicrobe te pakken hebben. Naast de populairste sporten zoals wandelen, fietsen en lopen zitten nu ook andere sporten volop in de lift. Belangrijk hierbij is dat op een gezonde manier gesport wordt. Daarom bundelde de Vlaamse overheid allerlei nuttige en praktische info over ‘gezond sporten’ op twee websites: www.gezondsporten.be en www.dopinglijn.be.

Mensen doen aan sport om hun conditie te verbeteren, om hun gewicht onder controle te houden of gewoon om zich te ontspannen. De gratis trainings- en voedingstips op www.gezondsporten.be zijn dan ook voor iedereen nuttig en interessant.

Wie regelmatig sport of met topsport bezig is, kan op www.dopinglijn.be concrete antwoorden vinden op vragen als ‘Staat mijn medicament op de dopinglijst?’, ‘Wiet, test dat positief of niet?’ en ‘Heb ik recht op een tegenanalyse?’.

Door een wijziging in de Vlaamse antidopingregelgeving hoeven minderjarige sporters (die geen elitesporter zijn) sinds 1 augustus 2008 geen aanvraag “toestemming wegens therapeutische noodzaak” meer aan te vragen, maar volstaat het om bij een dopingcontrole het medisch attest van de behandelende arts te tonen aan de controlearts. Belangrijk hierbij is dat de sporter alle recent genomen geneesmiddelen tijdens de controle aan de controlearts meldt.

Zodra de sporter 18 jaar is, volstaat het medisch attest niet langer en heeft de niet-elitesporter de keuze: ofwel vraagt hij/zij een toestemming wegens therapeutische noodzaak aan zodra hem/haar een verboden stof wordt voorgeschreven (best steeds vragen aan uw arts of het voorgeschreven geneesmiddel een verboden stof bevat), ofwel vraagt hij/zij een toestemming aan nadat hij/zij een dopingcontrole heeft ondergaan (enkel voor verboden stoffen). In het eerste geval heeft de sporter zekerheid zodra hij/zij de beslissing ontvangen hebt, in het tweede geval betekent een weigering tot gebruik van de verboden stof een positieve dopingcontrole.

Alle informatie over de toestemming wegens therapeutische noodzaak kan u terugvinden via http://www.dopinglijn.be/geneesmiddelen-supplementen-en-ttn/ttn/hoe-een-ttn-aanvragen/.