www.akkc.be   AKKC leden:    aangepast op 07/02/2023.

Lidgelden
Item Prijs Toelichting
Inschrijving 10.00 € Elk nieuw lid
Sportlid 65.00 € Incl. verzekering + VKKF bijdrage + Gebruik clubboten
Jeugdsportlid 55.00 € Incl. verzekering + VKKF bijdrage + Gebruik clubboten. Personen die op 31 december van het lopende jaar geen 18 jaar zijn
Steunend lid 35.00 € Dat tikkeltje meer voor onze organisatie
Ligplaats kano of kajak 20.00 € Eigen boot - bootplaats bij lidmaatschap
Clubsleutel 10.00 € Waarborg voor gebruikers bootligplaats

 

Bereken zelf uw lidgeld met de Lidmaatschapscalculator (.xls)

AKKC - Document lidgelden: klik hier (.pdf)

AKKC - Document aanvraag lidmaatschap: klik hier (.pdf)

Ingevuld document per post te verzenden naar het AKKC Secretariaat: Merksemsebaan 53 B-2110 Wijnegem of een ingescande versie naar mailto:christel.vanderavort@skynet.be. Ook is het mogelijk dit persoonlijk aan een bestuurslid te overhandigen.

Betalingen via de bank BNP Paribas Fortis: rekening IBAN BE26 0011 9701 2029 van Antverpia Koninklijke Kano Club vzw.

Inlichtingen te verkrijgen bij Christel Van der Avort, 03-844 48 10 of mailto:christel.vanderavort@skynet.be.

AKKC - Document aanvraag clubgebruik: Neem contact op met Christel Van der Avort, 03-844 48 10 of mailto:christel.vanderavort@skynet.be en maak een passende overeenkomst op.

Download het medisch formulier voor wedstrijdvergunningen: klik hier (.doc)

De penningmeester: Robert Asselbergh, tel. 0476 238 219 of mailto:Robert@Reizendemoke.be
De Sevillastraat 23 B-2100 Antwerpen (Deurne).

Info vanuit het VKKF :
Korting voor lidmaatschap bij een sportclub
Sinds enkele jaren voorzien de ziekenfondsen een financiële tussenkomst in het lidgeld voor sportclubs.
Het bedrag van de tussenkomst varieert van 10 EUR tot 35 EUR en de voorwaarden, formulieren en regels voor terugbetaling verschillen tussen de ziekenfondsen. Hiervoor informeer je dus best bij je eigen mutualiteit of je kan ze terugvinden op volgende websites:
Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten: https://www.socmut.be
Landsbond van Liberale Mutualiteiten: http://www.lm.be/
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten: https://www.cm.be
Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen: http://www.neutrale-ziekenfondsen.be
Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen: https://www.mloz.be

Dopingvrij Vlaanderen/:
Ga naar de website: https://www.dopingvrij.vlaanderen/