www.akkc.be   AKKC leden:    aangepast op 11/01/2019.

Online logboekje Login voor leden                
Toewijzing toogdiensten
Gebruikershandleiding

Lidgelden
Item Prijs Toelichting
Inschrijving 5.00 € Elk nieuw lid
Sportlid 45.00 € Incl. verzekering + VKKF bijdrage
Jeugdsportlid 30.00 € Incl. verzekering + VKKF bijdrage. Dit tot en met 15 jaar en wanneer minstens één gezinslid lid is
Steunend lid 24.00 € Neemt niet deel aan sportactiviteiten
Bootplaats 20.00 € Eigen boot - bootplaats bij lidmaatschap
Clubsleutel 10.00 € Waarborg voor gebruikers bootligplaats
Gebruik clubboot 30.00 € Tijdens openingsuren club. Leden tot en met 15 jaar : 20.00 €

 

Bereken zelf uw lidgeld met de Lidmaatschapscalculator (.xls)

AKKC - Document lidgelden: klik hier (.pdf)

AKKC - Document aanvraag lidmaatschap: klik hier (.pdf)

Ingevuld document per post te verzenden naar het AKKC Secretariaat: Merksemsebaan 53 B-2110 Wijnegem of een ingescande versie naar mailto:christel.vanderavort@skynet.be. Ook is het mogelijk dit persoonlijk aan een bestuurslid te overhandigen.

Betalingen via de bank BNP Paribas Fortis: rekening IBAN BE26 0011 9701 2029 van Antverpia Koninklijke Kano Club vzw.

Inlichtingen te verkrijgen bij Christel Van der Avort, 03-844 48 10 of mailto:christel.vanderavort@skynet.be.

AKKC - Document aanvraag clubgebruik: Neem contact op met Christel Van der Avort, 03-844 48 10 of mailto:christel.vanderavort@skynet.be en maak een passende overeenkomst op.

Download het medisch formulier voor wedstrijdvergunningen: klik hier (.doc)

De penningmeester: Robert Asselbergh, tel. 0476 238 219 of mailto:Robert@Reizendemoke.be
De Sevillastraat 23 B-2100 Antwerpen (Deurne).

Info vanuit het VKKF :
Korting voor lidmaatschap bij een sportclub
Sinds enkele jaren voorzien de ziekenfondsen een financiële tussenkomst in het lidgeld voor sportclubs.
Het bedrag van de tussenkomst varieert van 10 EUR tot 35 EUR en de voorwaarden, formulieren en regels voor terugbetaling verschillen tussen de ziekenfondsen. Hiervoor informeer je dus best bij je eigen mutualiteit of je kan ze terugvinden op volgende websites:
Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten: https://www.socmut.be
Landsbond van Liberale Mutualiteiten: http://www.lm.be/
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten: https://www.cm.be
Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen: http://www.neutrale-ziekenfondsen.be
Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen: https://www.mloz.be

Doping: nieuwe verbodslijst 2013: De nieuwe verbodslijst 2013 is bekendgemaakt. De lijst is van kracht op 1 januari 2013 kan geraadpleegd worden via volgende link: 20121212_MB_verboden_lijst_2013.pdf
Wenst u meer specifieke info: http://www.dopinglijn.be/