www.akkc.be   AKKC leden:    aangepast op 15/10/2020.

Online logboekje Login voor leden                
Toewijzing toogdiensten
Gebruikershandleiding

Lidgelden
Item Prijs Toelichting
Inschrijving 10.00 € Elk nieuw lid
Sportlid 65.00 € Incl. verzekering + VKKF bijdrage + Gebruik clubboten
Jeugdsportlid 55.00 € Incl. verzekering + VKKF bijdrage + Gebruik clubboten. Personen die op 31 december van het lopende jaar geen 18 jaar zijn
Steunend lid 35.00 € Neemt niet deel aan sportactiviteiten
Ligplaats kano of kajak 20.00 € Eigen boot - bootplaats bij lidmaatschap
Clubsleutel 10.00 € Waarborg voor gebruikers bootligplaats
Hard copy lidkaart VKKF 2.00 € Met datum lopend jaar, nodig bij afvaart van Waalse derogatierivieren

 

Bereken zelf uw lidgeld met de Lidmaatschapscalculator (.xls)

AKKC - Document lidgelden: klik hier (.pdf)

AKKC - Document aanvraag lidmaatschap: klik hier (.pdf)

Ingevuld document per post te verzenden naar het AKKC Secretariaat: Merksemsebaan 53 B-2110 Wijnegem of een ingescande versie naar mailto:christel.vanderavort@skynet.be. Ook is het mogelijk dit persoonlijk aan een bestuurslid te overhandigen.

Betalingen via de bank BNP Paribas Fortis: rekening IBAN BE26 0011 9701 2029 van Antverpia Koninklijke Kano Club vzw.

Inlichtingen te verkrijgen bij Christel Van der Avort, 03-844 48 10 of mailto:christel.vanderavort@skynet.be.

AKKC - Document aanvraag clubgebruik: Neem contact op met Christel Van der Avort, 03-844 48 10 of mailto:christel.vanderavort@skynet.be en maak een passende overeenkomst op.

Download het medisch formulier voor wedstrijdvergunningen: klik hier (.doc)

De penningmeester: Robert Asselbergh, tel. 0476 238 219 of mailto:Robert@Reizendemoke.be
De Sevillastraat 23 B-2100 Antwerpen (Deurne).

Info vanuit het VKKF :
Korting voor lidmaatschap bij een sportclub
Sinds enkele jaren voorzien de ziekenfondsen een financiële tussenkomst in het lidgeld voor sportclubs.
Het bedrag van de tussenkomst varieert van 10 EUR tot 35 EUR en de voorwaarden, formulieren en regels voor terugbetaling verschillen tussen de ziekenfondsen. Hiervoor informeer je dus best bij je eigen mutualiteit of je kan ze terugvinden op volgende websites:
Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten: https://www.socmut.be
Landsbond van Liberale Mutualiteiten: http://www.lm.be/
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten: https://www.cm.be
Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen: http://www.neutrale-ziekenfondsen.be
Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen: https://www.mloz.be

Doping: nieuwe verbodslijst 2013: De nieuwe verbodslijst 2013 is bekendgemaakt. De lijst is van kracht op 1 januari 2013 kan geraadpleegd worden via volgende link: 20121212_MB_verboden_lijst_2013.pdf
Wenst u meer specifieke info: http://www.dopinglijn.be/