Antverpia Koninklijke Kano Club vzw

 

De Ronde Van Antwerpen

 

OVER EEN AFSTAND VAN 74 KM

Langs: OELEGEM - ANTWERPEN – NIEL – LIER - OELEGEM
Over: ALBERTKANAAL - SCHELDE - RUPEL - NETE - NETEKANAAL - ALBERTKANAAL

 

De Ronde van Antwerpen wordt aangeboden in twee formules, als toertocht en als etappe wedstrijd, de Antverpia marathon.

Ronde van Antwerpen (toertocht).
Antverpia marathon

Inlichtingen

 

 

 

Ronde Van Antwerpen (toertocht)

De Ronde Van Antwerpen stopt drie maal voor een rustpauze. Aan de overstapplaats Kattendijksluis – Scheldedijk gratis verstrekking van soep. Na de overstap te Antwerpen wordt uitgestapt te KNRS te Niel voor het middagmaal. Als derde stopplaats is gekozen voor de LKCA Anderstad te Lier. Om het clubhuis LKCA te bereiken wordt overgestapt van de Nete naar het Netekanaal aan de trap aan de Melkerij rechts (fabriekschoorsteen) gelegen op ± 1 km na de sluis van Duffel. Na een overdracht van 175 meter moet nog 400 meter worden gevaren tot aan het clubhuis.

Klik hier voor een fotografisch overzicht van het traject.

 

DEELTRAJECTEN MET VERSCHILLENDE VERTREK EN STOPPLAATSEN MOGELIJK

. . . RUST-, STOP-, VERTREK-, KONTROLEPLAATSEN . . .

VERTREK AAN HET AKKC-CLUBHUIS TE OELEGEM

KATTENDIJKSLUIS - SCHELDEDIJK (OVERSTAP)

NIEL - RUPPEL - CLUBLOKAAL KNRS (MIDDAGMAAL)

LIER – LIERSE KAJAK CLUB ANDERSTAD - LKCA

VIERSELBRUG - E313 - ALBERTKANAAL (OVERSTAP)

 

ONZE BEZEMWAGEN VOLGT HET GANSE TRAJECT VAN DEZE TOCHT

AANDACHT:
Het vaartraject op de Schelde stroomopwaarts gebeurt onder begeleiding van de Antwerpse rivierpolitie. Het vertrek aan de Scheldekaai dient te geschieden volgens hun richtlijnen en dient te gebeuren in strikt gesloten groep. Het dragen van een zwemvest op de Schelde is verplicht.

 

. . . terug naar index . . .

 

 

De Antverpia marathon.

Inschrijven :

Bij voorkeur voorinschrijven bij: Jan Dieltiens, Merksemsebaan 53 B-2110 Wijnegem of mailto:info@akkc.be of op de dag zelf.

Bij inschrijving wordt opgegeven:

-      Deelnemer(s): naam, voornaam, leeftijd, geslacht, club en woonplaats.

-      Kajak: type (R1, K1, Zeekajak, …).

Antverpia Koninklijke Kano Club vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen of schade gevallen, voor- tijdens- of na de kajaktocht.

 

Wedstrijdreglement:
De Antverpia marathon is samengesteld uit vier etappes die achtereenvolgend op dezelfde dag worden gevaren door de inschrijver(s).

De wedstrijdnummer wordt links en rechts aan de voorzijde van de kajak aangebracht.

De Ronde Van Antwerpen wordt ingericht als propagandawedstrijd. De winnaar is de deelnemer die de totale afstand binnen de korst mogelijke tijd heeft afgelegd, rekening houdend het wedstrijdreglement.

Er wordt slechts één klassement opgemaakt, ongeacht boottype, geslacht en leeftijd. Alle kajaktypes zijn toegelaten, het totale traject dient met dezelfde kajak te worden afgelegd.

Berekening totaaltijd: tijdopname etappe 1 + tijdopname etappe 2,3 en 4 + rusttijd 90 minuten te Niel + rusttijd 30 minuten te Lier.

De etappes vallen niet noodzakelijk samen met de overdrachtpunten. Bij overdracht is elke deelnemer verplicht zelf zijn kajak te dragen. Indien er hulpmiddelen bij de overdracht worden gebruikt (zoals wieltjes) zijn deze verplicht mee te voeren over het gehele traject.

Het is verplicht een zwemvest mee te voeren over het gehele traject en deze te dragen op het Albertkanaal vanaf Wijnegem sluis tot aan de Schelde en de riviertrajecten Schelde, Rupel en Nete.

Er wordt op de Schelde gevaren onder de linker oever. Het vaartraject op de Schelde (stroomopwaarts) moet, waar mogelijk, buiten de vaargeul worden gevaren en verder volgens de richtlijnen Antwerpse rivierpolitie, evenals het vertrek aan de Scheldekaai. Het kruisen van de vaargeul bij het vertrek en bij de oversteek naar de Rupel dient zo haaks mogelijk te gebeuren.

 

Etappe 1 : afstand 14 km - van AKKC Oelegem naar Antwerpen haven.

Start om x:xx uur met een eerste tijdopname bij vertrek voor de club, dit vijfenveertig minuten na het vertrek van de toertocht.

Overdracht na 4 km aan Wijnegem sluis, loopstuk van 300 meter, rechterzijde. Via het Albertkanaal langs het Asiadok, het Houtdok, het Kattendijkdok naar de aankomst in het Sasdok, waar bij het binnenvaren van het dok de aankomsttijd wordt opgenomen (einde tijdsopname aankomst 40 minuten na doortocht 1ste K1). Overdrachtpunt Antwerpen van het Sasdok naar de Schelde.

Opgelet: De wachttijd tussen etappe 1 en etappe 2 met overdracht naar de Schelde valt buiten de tijdopname.

Etappe 2 : afstand 19 km – van Antwerpen Schelde naar KNRS Niel.

Een gezamenlijke start voor wedstrijd- en toervaarders wordt door de politie gegeven op de instapplaats Antwerpen Schelde, met een tweede tijdopname.

Aankomst in KNRS Niel met registratie van de tussentijd (einde tijdsopname: 40 minuten na doortocht van de 1ste K1). De tijd wordt opgenomen wanneer de deelnemer voorbij de trap vaart.

 

Verplichte rusttijd in KNRS Niel : 90 minuten.

 

Etappe 3 : afstand 21 km – van KNRS Niel naar LKCA Lier.

Start te KNRS Niel op het water ter hoogte van de trap na het startsein door de tijdopnemer gegeven. Over de Rupel naar de Nete tot aan het overdrachtpunt Melkerij (fabriekschouw). Trap gelegen aan de rechterzijde juist voor de melkerij, op 600 meter voor het aankomstpunt LKCA Lier. Overdracht van 200 meter tot aan het Netekanaal vanwaar het nog 400 meter is tot aan de steiger aan de club.

Aankomst in LKCA Lier met registratie van de tussentijd (einde van de tijdsopname : 1:10 uur na de doortocht van de 1ste K1). De tijd wordt opgenomen wanneer de deelnemer voorbij de aanlegsteiger vaart.


Verplichte rusttijd in LKCA Lier : 30 minuten.

 

Etappe 4 : afstand 20 km – van LKCA Lier naar AKKC Oelegem.

Vertrek op het water ter hoogte van de aanlegsteiger en na het startsein door de  tijdopnemer gegeven. Van LKCA Lier over het Netekanaal tot aan het volgende overdraagpunt aan de sluis van Viersel. Verplicht uit te stappen aan de steiger van de roeiclub links, gelegen voor de brug van de autosnelweg. Overdracht van het Netekanaal naar het Albertkanaal over een afstand van 400 meter. Instappen aan het Albertkanaal naar keuze. Nog 7 kilometer tot de aankomst aan het vertrekpunt AKKC te Oelegem. Tijdopname bij aankomst na het voorbij varen van de vertrek en aankomstlijn (einde tijdsopname 1:40 uur na aankomst 1ste K1).

De prijsuitreiking is 2:00 uur na aankomst van de eerste deelnemer voorzien.

 

 

 . . . terug naar index . . .

 

INLICHTINGEN:
Kampeermogelijkheid is voorzien op onze terreinen.
Gratis verstrekking van soep aan de overstapplaats Kattendijksluis - Scheldedijk
Verdere info nodig bel Jan Dieltiens: 0478-321715 of email mailto:info@akkc.be

INSCHRIJVINGEN : 8.00 EURO
Antverpia Koninklijke Kano Club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen of schadegevallen, voor- tijdens- of na de vaartocht.

INSCHRIJVINGEN TE RICHTEN AAN :
Jan Dieltiens, Merksemsebaan 53 B-2110 Wijnegem of email naar mailto:info@akkc.be .

 

 . . . terug naar index . . .